Mgr. Klára Pomazalová

Diplomová práce

Mediace jako způsob řešení mezilidských konfliktů

Mediation as a Way of Resolving Interpersonal Conflicts
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá mediací s následným zaměřením na mediaci v trestním právu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části je pojednáno o základních pojmech, historii a aktuální úpravě mediace. Stěžejní částí je právní úprava mediace v České republice a v Evropě. Praktická část se zaměřuje na rozbor mediace v trestním řízení. Pozornost je věnována Probační …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of mediation with a focus on mediation in criminal law. The thesis comprises a theoretical and a practical part as well. The theoretical part deals with the basic concepts, history and current legislation of mediation. The fundamental deals with the legal regulation of mediation in the Czech Republic and Europe. The practical part focuses on the analysis of mediation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta