Ing. Michaela Hlaučová

Bakalářská práce

Etický kódex a jeho úloha v podniku

Ethical code and it s role in company
Abstract:
The thesis of bachelor work is entitled by Ethical code and it´s role in company is oriented for explanation of concepts ethics, morality, business ethics and ethical code. The theoretical part impacts of history in the ethics and relations between ethics, morality and law, which are closely related altogether. In the second, analytical section we show issue of Ethical code. There is a definition of …více
Abstract:
Bakalárska práca s názvom Etický kódex a jeho úloha v podniku je orientovaná na vysvetlenie pojmov etika, morálka, podnikateľská etika a etický kódex. Teoretická časť približuje históriu etiky a vzťahy medzi etikou, morálkou a právom, s ktorými úzko súvisí. V druhej, analytickej časti zobrazujeme problematiku etického kódexu. Uvádzame tu definíciu etického kódexu, jeho funkcie, typy, príčiny vytvárania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Viera Šukalová, PhD.
  • Oponent: Ing. Ondrej Samuelčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management