Mgr. Hana Kotulanová

Diplomová práce

Právo a morálka

Law and Moral
Anotace:
Diplomová práce "Právo a morálka" uceleně zpracovává pohled na vztah práva a morálky z hlediska historického vývoje i nahlížení dnešní moderní společnosti. V zájmu zachování komplexity úvodem vymezuje teoretické pojmy právo, morálka, právní a morální normy a sankce. Poté přechází k popisu vztahu práva a morálky a jejich vzájemnému konfliktu s uvedením filosofických názorů i praktických příkladů. Konečně …více
Abstract:
The thesis called Law and Morals deals with the relation between law and morals with regards to both historical development and present-day views. The introductory part presents the determination of the concepts of law, morals, legal rules, moral rules and sanctions. It is followed by the description of the relation between law and morals and their conflict, including philosophical views and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta