Bc. Iva Böhmová

Bakalářská práce

Přirozené a pozitivní právo, vymezení pojmů a vztah v našem právním řádu

Natural and Positive Law, Definitions and the Relation between them in our Legal System
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem dvou hlavních teoretických konceptů – přirozeného a pozitivního práva. V práci jsou za pomoci metody komparativní a historicko-sociologické analyzovány styčné body obou teorií a zároveň i jejich rozdíly. Teorie je aplikována na případ České republiky. Dále jsou v práci analyzovány otázky morálky, etiky a lidských práv spojených s jednáním občanů ve společnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on two main theoretical approaches – the natural law and the positive law. In the thesis there are analyzed the differences and similitudes of both concepts. The theory is applied in the example of the Czech Republic. Also other concepts as moral, ethics, human laws are analyzed in this bachelor thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jan Tuláček
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře