Bc. Marie Cupáková

Diplomová práce

Výuka regionu Jižní Ameriky s interaktivní tabulí - pracovní sešit

Teaching the region of South America with the interactive whiteboard
Anotace:
Diplomová práce „ Výuka regionu Jižní Ameriky s interaktivní tabulí – pracovní sešit“ se zabývá využitím interaktivní tabule k upevnění a procvičení vědomostí a dovedností o Jižní Americe. Hlavní část práce je věnována navržení a vytvoření pracovního sešitu pro interaktivní tabuli v programu SMART Notebook na téma region Jižní Ameriky a pracovních listů pro žáky s ohledem na Bloomovu taxonomii kognitivních …více
Abstract:
The diploma thesis "Teaching the region of South America with the interactive whiteboard – Workbook" deals with the use of the interactive whiteboard to consolidate and practice knowledge and skills to South America. The main part is devoted to design and create a workbook for the interactive whiteboard in the software SMART Notebook on the region of South America and worksheets for pupils with regard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií