Ing. Veronika Sabolová

Disertační práce

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru a alternativní formy jejich financování

Projects of public private partnership and alternative forms of their funding
Anotace:
Disertační práce je věnována problematice projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru a alternativních forem jejich financování. Charakterizovány jsou projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru obecně, ale i z pohledu jejich uplatnění v zahraničí a v České republice. Zvláštní pozornost je věnována identifikaci problémů spojených s projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru …více
Abstract:
The dissertation is devoted to the issue of public private partnership projects and alternative forms of their financing. Public private partnership projects are defined in general, but also in terms of their application abroad and in the Czech Republic. Particular attention is paid to identifying the problems associated with public private partnership projects and proposals for their solution. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sabolová, Veronika. Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru a alternativní formy jejich financování. Pardubice, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická