Bc. Eduard Vilím

Diplomová práce

Ochranné známky a jejich hodnota na trhu

Trademark and its Market Value
Anotace:
Diplomová práce pojednává o institutu ochranných známek a zjišťování jejich tržní hodnoty. V teoretické části práce se autor zabývá právním postavením ochranné známky, její funkcí, praktickým významem, účinky a právy vlastníka ochranné známky. Dále popisuje standardy pro oceňování nehmotného majetku a jednotlivé metody pro oceňování nehmotných aktiv. Autor se také zabývá i vztahem ochranné známky a …více
Abstract:
The master's thesis deals with the institute of trade marks and determination of their market value. In the theoretical part, author deals with the legal status of the trade mark, the function, the practical importance, the effects and the rights of trademark owner. He also describes standards for the valuation of intangible assets and various methods for valuing intangible assets. The author, inter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. René Šifta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok B