Daniela Jandová

Diplomová práce

Analýza efektivnosti měnové politiky a její vliv na hospodářský cyklus ČR l letech 1995-2010

The analysis of efficiency of the monetary policy and the impact on the Czech economic cycle in years 1995 - 2010
Anotace:
Cílem diplomové práce je v souvislosti s hlavním cílem ČNB zkoumat efektivnost měnové politiky - vliv nastavení měnové politiky na cenovou stabilitu. Předmětem analýzy jsou proto vztahy mezi měnovými indikátory -- cenovou hladinou, úrokovými sazbami, peněžní zásobou a vývojem měnového kurzu. V kontextu finanční stability práce rovněž hodnotí doprovodnou funkci ČNB dohledu nad finančním trhem za pomoci …více
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is to examine the efficiency of monetary policy -- impact of monetary policy upon price stability - in relation to main target of Czech National Bank (CNB). The research approach is the analysis of monetary indicators -- price level, interest rates, money supply and exchange rate. In the context of the financial stability the thesis also analyzes another important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Slavoj Czesaný
  • Oponent: Josef Mládek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31202

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika