Bc. Michaela Štěpánová

Diplomová práce

Zvýšení úrovně zákaznického servisu v oddělení Air&Sea společnosti Gebrüder Weiss

Increasing of customer service level in Air&Sea department of Gebrüder Weiss company
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku zvýšení úrovně zákaznického servisu na oddělení námořní a letecké přepravy společnosti Gebrüder Weiss. Je zde provedena analýza společnosti a jejích procesů. Také jsou zde k dispozici návrhy, na základě kterých lze zvýšit spokojenost zákazníků. Tyto návrhy jsou následně ohodnoceny metodami hodnocení investic.
Abstract:
The work focuses on problematics of increasing the customer service level on the airfreight and seafreight department of Gebrüder Weiss company. It is focused on analysis of the company and its processes. Also there are suggestions, how to make customers more satisfied. Those suggestions are evaluated by the investment valuation methods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štěpánová, Michaela. Zvýšení úrovně zákaznického servisu v oddělení Air&Sea společnosti Gebrüder Weiss. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika