Bc. Vítězslav Klíma

Diplomová práce

Stanovení monoaminů ve vzorcích mikrodialyzátu pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí

Determination of monoamines in microdialyzate samples using HPLC with electrochemical detection
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje stanovení neurotransmiterů katecholaminové povahy pomocí kapalinové chromatografie s reverzní fází a elektrochemickou detekcí. V teoretické části jsou nastíněny jednotlivé metody, kterými lze monoaminy stanovit, přičemž jsou zde podrobněji popsány metody, kdy byla využita pro separaci kapalinová chromatografie na reverzní fázi, a pro detekci byly použity elektrochemické …více
Abstract:
In this thesis a method for quantification of catecholamine neurotransmitters by reversed-phase liquid chromatography with electrochemical detection was developed. In the theoretical part of the thesis an overview methods for quantification of monoamines is presented with focus on methods combining reversed-phase liquid chromatography with electrochemical detection. In the experimental part the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta