Bc. Tomáš Králíček

Master's thesis

Building an Air Traffic Simulation Platform Using Open-Source Components

Building an Air Traffic Simulation Platform Using Open-Source Components
Abstract:
Cílem této práce je popsat platformu pro simulaci letecké dopravy, která je součástí VirtualAir open-source projektu. Tato simulační platforma je vybudována na High Level Architecture standardu pro distribuované simulace a je sestavena s využitím volně dostupných softwarových komponent. Tato práce navazuje na moji bakalářskou práci, kde je popsána komponenta pro 3D vizualizaci leteckých prostorů. Tato …more
Abstract:
The objective of this thesis is to describe the air traffic simulation platform that is part of the VirtualAir open-source project. The simulation platform is built on the High Level Architecture standard for distributed simulation and it is built from an open-source components. This thesis is a follow-up to my bachelor thesis where is described the 3D visualization component. This thesis is aimed …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Petr Gotthard
  • Reader: Ing. Matěj Dusík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic