Bc. Aleš Tokarčík

Master's thesis

Ekonomický systém v rámci integrovaného systému řízení podniku v IS SAP

The Economic System Inside of Enterprise Integrated Management System in IS SAP
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou a zhodnocením ekonomického systému podniku,návrhem struktury a zavedením controllingové aplikace kalkulačního systému, s důrazem na implementaci ukazatele Ekonomické přidané hodnoty(Economic Value Added – EVA) v novém integrovaném řídicím systému SAP v podniku Alcan Děčín Extrusions s.r.o.. Smyslem kalkulace ukazatele EVA na jednotlivé prodejní zakázky je vytvoření universálního …more
Abstract:
The following thesis includes an analysis and a debriefing of economic system, the definition and implementation of the new costing system with Economic Value Added (EVA) calculation, using IT/IS. The thesis solved the principle of EVA allocation to the specific sales orders and integration of that Key Performance Indicator (KPI) in to the SAP costing system in Alcan Děčín Extrusions s.r.o.. The main …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Theodor Beran, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Zima

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS