Mgr. Iveta Kociánová

Master's thesis

Souvislosti osobnostních charakteristik a návykového sledování seriálů

The relationship between personality traits and addictive series watching
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o behaviorálních závislostech. Konkrétněji se jedná o možný vznik návyku na sledování seriálů. Jejím cílem bylo pomocí pětifaktorové struktury osobnosti, copingových strategií a míry impulzivity zjistit, zda existuje vztah mezi častým sledováním seriálů a behaviorálními či látkovými závislostmi. Výše zmíněné osobností charakteristiky byly vybrány z důvodu jejich prokázané …viac
Abstract:
This thesis is dedicated to behavioral addictions. More specificaly it is about addictive series watching. It’s aim was to use five factor personality model, coping strategies and impulsiveness and try to find a relationship between addictive series watching and behavioral or substance addictions. Personality traits mentioned above were chosen for their proven relationship with addictions. Research …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedúci: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Psychology / Psychology