Bc. Jana Bedřichová

Diplomová práce

Návrh marketingové a komunikační strategie pro značku HANAJANA Swimwear v oblasti e-commerce

Proposal of marketing and communication strategy for the HANAJANA Swimwear brand in e-commerce
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingové a komunikační strategie pro značku HANAJANA Swimwear v oblasti e-commerce na rok 2023. Práce je členěná na tři části, a to na teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část práce za pomocí odborných východisek rozšiřuje povědomí o tématech jako jsou online marketing, marketingová a komunikační strategie, e-commerce a udržitelná móda. Analytická …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the proposal of marketing and communication strategy for the HANAJANA Swimwear brand in e-commerce for 2023. This thesis is divided into three parts: theoretical, analytical and proposal. The theoretical part of the thesis, with the help of theoretical background, expands the understanding of topics such as online marketing, marketing strategies, as well as communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Petra Koudelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON University Group, Vysoká škola NEWTON