Bc. Veronika Kociánová, DiS.

Diplomová práce

Zneužívání nealkoholových drog (efektivní právní úprava, psychologické aspekty)

Non-alcohol Drug Abuse (Effective Legislation, Psychological Aspects)
Anotace:
Diplomová práce na téma „Zneužívání nealkoholových drog (efektivní právní úprava, psychologické aspekty)“ se zabývá problematikou zneužívání omamných a psychotropních látek. Práce má dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na psychologické aspekty zneužívání drog, přehled základních drog a právní úpravu v oblasti drog, v rámci mezinárodní i vnitrostátní legislativy, neboť drogy …více
Abstract:
Dissertation theme is „Abuse of non-alcoholic drugs (effective legislation, psychologic aspects)“ and it is concerned with abuse of narcotics and psychotropic substances problem. This dissertation is devided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on psychological aspects of drug abuse, overview of foundamental drugs and legislation in drug sphere, in the frame of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta