Bc. Veronika Kociánová, DiS.

Master's thesis

Zneužívání nealkoholových drog (efektivní právní úprava, psychologické aspekty)

Non-alcohol Drug Abuse (Effective Legislation, Psychological Aspects)
Abstract:
Diplomová práce na téma „Zneužívání nealkoholových drog (efektivní právní úprava, psychologické aspekty)“ se zabývá problematikou zneužívání omamných a psychotropních látek. Práce má dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na psychologické aspekty zneužívání drog, přehled základních drog a právní úpravu v oblasti drog, v rámci mezinárodní i vnitrostátní legislativy, neboť drogy …more
Abstract:
Dissertation theme is „Abuse of non-alcoholic drugs (effective legislation, psychologic aspects)“ and it is concerned with abuse of narcotics and psychotropic substances problem. This dissertation is devided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on psychological aspects of drug abuse, overview of foundamental drugs and legislation in drug sphere, in the frame of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2018
  • Supervisor: JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta