Bc. Lucie NEDAVAŠKOVÁ

Master's thesis

Dokumentární film a jeho využití v hodinách občanské výchovy

Documentary film and its use in civic education
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitím dokumentárního filmu jako audiovizuálním didaktickým prostředkem ve výuce občanské výchovy u žáků 2. stupně ZŠ a poukazuje na četnost využití dokumentárního filmu a jeho efektivitu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na masmédia a jejich funkce a také na audiovizuální prostředky. Dále se zabývá vznikem a vývojem filmu …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of documentary film as an audiovisual didactic media in the teaching of civic education to pupils of the 2nd grade of elementary school and it points out the frequency of use of documentary film and its effectiveness. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the mass media and their functions, as well as audiovisual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NEDAVAŠKOVÁ, Lucie. Dokumentární film a jeho využití v hodinách občanské výchovy. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta