Bc. Lucie NEDAVAŠKOVÁ

Diplomová práce

Dokumentární film a jeho využití v hodinách občanské výchovy

Documentary film and its use in civic education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím dokumentárního filmu jako audiovizuálním didaktickým prostředkem ve výuce občanské výchovy u žáků 2. stupně ZŠ a poukazuje na četnost využití dokumentárního filmu a jeho efektivitu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na masmédia a jejich funkce a také na audiovizuální prostředky. Dále se zabývá vznikem a vývojem filmu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of documentary film as an audiovisual didactic media in the teaching of civic education to pupils of the 2nd grade of elementary school and it points out the frequency of use of documentary film and its effectiveness. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the mass media and their functions, as well as audiovisual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEDAVAŠKOVÁ, Lucie. Dokumentární film a jeho využití v hodinách občanské výchovy. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta