Bc. Ráchel Michaela Selingerová

Bachelor's thesis

Vyšetření nezralé destičkové frakce u pacientů s Ph negativním myeloproliferativním onemocněním

Assesment of Immature Platelet Fraction in patients with Ph negative myeloproliferative disease
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vyšetření nezralé destičkové frakce u pacientů s Ph negativním myeloproliferativním onemocněním. V teoretické části je popsána obecná charakteristika myeloproliferativních chorob. Dále jsou charakterizovány Ph negativní myeloproliferativní choroby, kam patří polycytemia vera, primární myelofibróza a esenciální trombocytemie. Další kapitola je věnována krevním destičkám …more
Abstract:
The aim of this study is examination of immature platelet fraction in patiens with Ph negative myeloproliferative diseases. In the theoretic part there is described general characteristic of myeloproliferative diseases. Further there is characterised Ph negative myeloproliferative diseases like polycytemia vera, primary myelofibrosis and Essential thrombocytemia. Next chapter is about trombocytes, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2009
  • Supervisor: MUDr. Ondřej Zapletal, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta