Theses 

Nouzové přežití – Jiří Hoffman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jiří Hoffman

Bakalářská práce

Nouzové přežití

Emergency Survival

Anotace: Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou nouzového přežití při vzniku vybraných mimořádných událostí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a soustředí se na postup při nouzovém přežití civilního obyvatelstva, ale také se snaží popsat přežití z pohledu vojenského. Součástí práce je empirický výzkum mezi civilním obyvatelstvem. Průzkum je zaměřen na zjištění informovanosti a připravenosti civilního obyvatelstva na nouzové přežití při vzniku vybrané mimořádné události. Pro lepší názornost a pochopení, je text práce doplněn o množství schémat a obrázků.

Abstract: Annotation: This bachelor thesis deals with the issue of emergency survival during emergencies. The work is divided into theoretical and practical part and focuses on the pAnnotation: This bachelor thesis deals with the issue of emergency survival during emergencies. The work is divided into theoretical and practical part and focuses on the pmergency survival during emergencies. The work is divided into theoretical and practical part and focuses on the procedure of emergency survival of the civilian population, but also tries to describe survival from the military point of view. The work also includes a survey among civilians. The survey focuses on the awareness and preparedness of the civilian population for emergency survival in the event of an emergency. For better clarity and understanding, the text of the thesis is supplemented by a number of schemes and pictures

Klíčová slova: Krizová situace, Mimořádná událost, Nouzové přežití, stav ohrožení státu, Emergency survival, emergency, crisis situation, state threatening state

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 05:36, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz