Ing. Antonín Juřínek

Diplomová práce

Optimalizace železniční trati č.301 Olomouc-Nezamyslice s ohledem na stabilitu jízdního řádu.

Optimization of railway line no.301 Olomouc-Nezamyslice with regard to times schedule the stability of timetable.
Anotace:
Cílem práce bude vyhledávat možnosti zlepšení v rozsahu infrastruktury pro dosažení stability jízdního řádu trati číslo 301 Nezamyslice ? Olomouc. Jízdní řád je až na výjimky periodický (taktový), v mezilehlých stanicích probíhá pravidelné křižování vlaků. Většina dopravy je organizována mezi 5. a 23. hodinou. Už i při relativně malém narušení jízdní řádu, třeba jen několika minut, dochází k přenosu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out opportunities for improvement of infrastructure to achieve timetable stability on the railway line No. 301 Nezamyslice ? Olomouc. The timetable can be described as (interval) timetable (with a few exceptions only). Most of the traffic is organized between 5 AM a 23 PM. Even relatively small distortion of the schedule a few minutes only, can cause transfer of delays …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Juřínek, Antonín. Optimalizace železniční trati č.301 Olomouc-Nezamyslice s ohledem na stabilitu jízdního řádu.. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy