Soňa Rybanová

Master's thesis

Relation between Globalisation and the Real Convergence: Does convergence of globalisation influence convergence of real GDP per capita?

Vztah mezi globalizací a reálnou konvergencí: ovplyvňuje konvergence v globalizaci konvergenci reálného HDP na hlavu?
Abstract:
Tato diplomová práce si klade otázku, zda existuje vztah mezi rychlostí konvergence globalizace a rychlostí konvergence HDP na hlavu. Nejdříve jsou pojmy globalizace a reálné konvergence a jejich vztah důkladně vysvětleny jak z teoretického tak z empirického hlediska. Poté, odpověď na otázku přicházi ve formě beta a sigma konvergenční analýzy tohoto vztahu. Pak analýza rozděluje země do dvou skupin …more
Abstract:
This dissertation poses the question of whether there is a relationship between the speed of convergence of globalisation and the speed of convergence of GDP per capita. Firstly, the concepts of globalisation and real convergence and their relationship are thoroughly explained from both the theoretical and empirical point of view. And secondly, the answer to the question comes in the form of beta and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2012
  • Supervisor: Anna Klosová
  • Reader: Lin Lin Nin

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29492