Bc. Jan SZITÁS

Diplomová práce

Zhodnocení nasazení Manufacturing Execution System ve ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Deployment Evalution of Manufacturing Execution Systém in Škoda Transportation a.s.
Anotace:
Tato diplomová práce obsahuje popis a zhodnocení nasazeného IS - Manufacturing Execution System ve firmě ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Analýzou jednotlivých očekávaných přínosů systému, pomocí vhodných technik, práce reflektuje úroveň jejich naplnění. Práce obsahuje vyhodnocení provedených analýz spolu s formulacemi doporučených kroků.
Abstract:
This master's thesis deals with description and evaluation deployed IS - Manufacturing Execution System in company ŠKODA TRANSPORTATION a.s. By analysing each anticipated aspect of the system the level of its fulfilment is reflected using proper techniques. The thesis contains an evaluation of the conducted analyses along with formulations of recommended further steps.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hořejší, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZITÁS, Jan. Zhodnocení nasazení Manufacturing Execution System ve ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/