Theses 

Diskriminace na základě pohlaví a rovnost odměňování – Mgr. Jana Nedvídková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jana Nedvídková

Diplomová práce

Diskriminace na základě pohlaví a rovnost odměňování

Discrimination on Grounds of Sex and Equal Pay

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá diskriminací na základě pohlaví a rovností odměňování v kontextu antidiskriminačního práva v ČR. Práce obsahuje vysvětlení základních pojmů, představení všech úrovní právní úpravy a několik soudních rozhodnutí. Cílem této práce je zjistit, jaké právní prostředky ochrany jsou v praxi využívány, jak často jsou využívány a jak často jsou úspěšné. Výsledkem práce je zjištění, že právní prostředky v oblasti odměňování bývají využívány zřídka. Když už je dotčená osoba využije, bývá častěji neúspěšná než úspěšná.

Abstract: This thesis focuses on salary inequality based on sex as it pertains to antidiscriminatory laws in the Czech Republic. The paper contains basic explanations of terminology, an introduction to all levels of legal adjustments, and several documented court examples. The aim of this thesis is to find out what legal resources are available and how often they are successfully utilized. This paper will show that the legal measures available to ensure salary equality are often not used, and when they are they are rather unsuccessful.

Klíčová slova: Diskriminace, rovnost odměňování, diskriminační důvody, přímá a nepřímá diskriminace, rovné zacházení, zásada rovného odměňování, platový rozdíl, platová nerovnost, diskriminace v odměňování, diskriminace na základě pohlaví, zásada spravedlivé odměny

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Vikarská, MJur

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:26, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz