Bc. Jana Svobodová

Diplomová práce

Analýza zdrojů znečištění v povodí víceúčelové nádrže Vranov nad Dyjí a návrh nápravných opatření

Analysis of pollution sources in the catchment area of the multi-purpose water reservoir Vranov nad Dyjí and the suggestion of corrective actions
Anotace:
Diplomová práce pojednává především o kvalitě vody a s tím související ochranou na Vodní nádrži Vranov. Vranovská přehrada ležící na řece Dyji se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo, nedaleko městečka Vranov nad Dyjí. První část mojí práce – literární rešerše – se zabývá problémem znečištění vod. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na znečištění v souvislosti s průmyslem či zemědělstvím - pesticidy …více
Abstract:
The diploma thesis is focused mainly on water quality and water protection on Vranov Water Reservoir. The Vranov Dam is located on the Dyje River in the Znojmo District of the South Moravian Region, near the town of Vranov nad Dyjí.The first part of my work – literary research – is focused on the water pollution problem. Preliminary chapters deal with the industrial and agricultural pollution – pesticides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta