Ingrid Stejskalová

Bakalářská práce

Zvýšení kvality života seniorů s kognitivní poruchou pomocí aktivizačních činností ve vybraném zařízení pobytových sociálních služeb

Improving the quality of life of seniors with cognitive disorder through activation activities in a selected residential social services facility.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá způsoby aktivizace klientů v daném zařízení, na oddělení se zvláštním režimem. Dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je aktivizace seniorů nedílnou a nezbytnou součástí péče v pobytových zařízení sociálních služeb. Jedná se o aktivizaci seniorů s Alzheimerovou nemocí, následkem které jsou snížené kognitivní funkce. Popisuje doprovodné počáteční příznaky nemoci …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with ways to activate clients in a given facility, in a department with a special regime. According to Act No. 108/2006 Coll. on social services, the activation of seniors is an integral and necessary part of care in residential social services facilities. It is the activation of seniors with Alzheimer's disease, as a result of which cognitive functions are reduced. It describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/e6b1w/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě