Ing. Eliška Baronová

Bachelor's thesis

Interní audit, proč vznikl, jeho hlavní úloha a další vývoj

Internal audit, why was, its main role and furher development
Anotácia:
Činnost interního auditu je v dnešní době čím dál tím více vyhledávanější a žádanější. Tato bakalářská práce se zabývá pojmem Interní audit, zjišťuje, jaké byly příčiny jeho vzniku, vymezuje jeho hlavní úlohu a určuje jeho další vývoj. Cílem této bakalářské práce je ověřit jak činnost interního auditu probíhá a jak jeho metody fungují.
Abstract:
The internal audit activity is nowadays increasingly sought after and desirable. This bachelor thesis deals with the concept of internal audit, figuring out what were its creation causes, its main role defines and determines its further development. The aim of this bachelor thesis is to verify how the internal audit activity is carried out and how the methods work.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2015
  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance