Bc. Emília Kupčíková

Diplomová práce

Kapitálová štruktúra vybraného podniku

Capital structure of a selected enterprise
Abstract:
The thesis introduces capital of enterprise as a source needed for enterprise activity, capital structure and a long term parts of capital, which are important for financial decisions making. Besides the introduction and the conclusion, the thesis divided into three chapters. First chapter is dealing with theoretical knowledge pointed to very essence and meaning of company capital its importance for …více
Abstract:
Práca predstavuje kapitál podniku ako zdroj potrebný na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Opisuje dlhodobé zložky kapitálu a kapitálovú štruktúru, ktoré sú v podniku dôležité pre finančné rozhodovanie. Okrem úvodu a záveru je práca rozdelená na tri kapitoly. Prvá kapitola práce sa zaoberá teoretickými poznatkami zameranými na podstatu a význam kapitálu podniku, na jeho riadenie a štruktúru. Popisuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance