Bc. Kristina Privarčáková

Diplomová práce

Analýza textů produkovaných klienty v průběhu léčby závislosti na alkoholu

Analysis of texts produced by clients during the treatment of alcohol dependence
Anotace:
Konzumace alkoholu v České republice je v současnosti jednou z nejvyšších v Evropě. Prioritou v oblasti veřejného zdraví se stává minimalizace škod způsobených závislostí, prevence a léčba závislosti na alkoholu. Ve střednědobé rezidenční léčbě závislosti na alkoholu je v ČR často uplatňován Apolinářský model léčby. Jednou z terapeutických aktivit tohoto modelu je povinné vedení deníku. Výzkum účinnosti …více
Abstract:
Alcohol consumption in the Czech Republic is currently one of the highest in Europe. Public health priorities are minimized by harm caused by addicts, prevention and treatment of alcohol involvement. In medium-term residential treatment, it is possible to use alcohol in the Czech Republic, often applied the Apolinář model of treatment. One of the therapeutic activities of this model is the mandatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta