Mgr. Martin Malec

Bakalářská práce

Prožívání a zpívání pro radost v gospelovém souboru: interpretativní fenomenologická analýza

Enjoying and singing for pleasure in gospel choir : interpretative phenomenologic analysis
Anotace:
Tato práce popisuje explorativní kvalitativní výzkum charakteristikou vícečetné případové studie s využitím metody interpretativní fenomenologické analýzy (IPA), který mapuje prožívání tří členů amatérského gospelového pěveckého sboru a to, jaký smysl a význam subjektivně přikládají svým zkušenostem z účasti v tomto pěveckém sboru. V teoretické části práce jsou představena epistemologická východiska …více
Abstract:
This thesis describes exploratory qualitative study with the characteristics of multiple case study, by using method of interpretative phenomenological analysis (IPA), exploring the unique experience and lifeworld of three members of an amateur gospel choir during choir activities (rehearsals, concerts etc.) The theoretical section of the work presents epistemological viewpoint: processual approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Krása, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií