Mgr. Lucie Pastvová

Diplomová práce

Sociální reklama - úvod do problematiky jednoho z komunikačních nástrojů informování o celospolečenských problémech

Social Advertising - Introduction to one of the Communication Tools Used to Inform on Social Issues
Anotace:
Diplomová práce Sociální reklama - úvod do problematiky jednoho z komunikačních nástrojů informování o celospolečenských problémech pojednává o jednom z nejviditelnějších a nejdůležitějších nástrojů marketingového komunikačního mixu. Pohlíží na sociální reklamu jako na celek, kterému se snaží vytvořit teoretický rámec. Důraz je kladen na společenský rozměr a význam sociální reklamy v mezilidské komunikaci …více
Abstract:
Diploma thesis Social Advertising - Introduction to one of the Communication Tools Used to Inform on Social Issues deals with one of the most conspicuous and the most important instrument of marketing communication mix. The thesis focuses on social advertising as a whole and tries to build up its theoretic framework. The main stress is put on social dimension and on the sense of social advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Romana Ferbarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Vědecké informace a knihovnictví