Bc. Zdeněk Chalupa

Diplomová práce

Vnitřní život v cisterciáckých klášterech na území Čech a Moravy ve středověku a zážitková pedagogika

Daily life in cistercian monasteries in Bohemia and Moravia in the Middle Ages and experience pedagogy
Anotace:
Práce se zaměřuje na vnitřní život v cisterciáckých klášterech na území Čech a Moravy ve středověku. Pozornost je věnována obecným pravidlům mnišského života a konkrétním příkladům z českých a moravských ústavů. Práce tak obsahuje jednotlivé aspekty každodenního života v mnišském klášteře a současně sleduje okolnosti, které ovlivňovaly mnišský život. Zároveň slouží jako podkladový materiál pro mimoškolní …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the inner life in Cistercian monasteries in Bohemia and Moravia in the Middle Ages. Attention is paid to the general rules of monastic life and specific examples from Czech and Moravian monasteries. The diploma thesis thus contains individual aspects of everyday life in a monastic monastery and at the same time follows the circumstances that influenced the monastic life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2021
  • Vedoucí: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta