Mgr. Jan Komárek

Bakalářská práce

Bioinformatická vyhledávaní a analýza proteinů zapojených do patogenicity mikroorganismů

Bioinformatical search and analysis of protein involved in pathogenesis of microorganisms
Anotace:
Lektiny jsou proteiny nebo glykoproteiny neimunitního původu schopné rozpoznávat a reverzibilně vázat různé sacharidové struktury. Tato práce se zabývá bioinformatickým vyhledáváním a analýzou lektinů z plísní a hub. Na základě sekvenční homologie byly identifikovány houbové proteiny podobné známým lektinům. Pro takto nalezené potenciální lektiny a proteiny s lektinovou doménou byla predikována 3D …více
Abstract:
Lectins are multivalent proteins or glycoproteins of non-immunogenic origin which recognize and bind reversibly to diverse sugar structures. This thesis deals with bioinformatical seach and analysis of lectins from molds and mushrooms. Fungal proteins similar to known lectins were identified based on sequence homology. 3D structures of potential lectins and proteins with lectin domain were also predicted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta