Bc. Kateřina Bílková

Diplomová práce

Společně na cestě k inkluzivní společnosti – Inkluze v zařízení pro seniory s intelektuálním znevýhodněním

Together on the way to inclusive society – inclusion in institutions for seniors with intellectual disability
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zkušenostmi pracovníků s inkluzí seniorů s intelektuálním postižením v institucionální péči. Teoretická část pojednává nejprve o lidech s postižením ve vztahu ke společnosti, vymezuje pojem postižení obecně a dále se zabývá společenskými postoji, věnuje se též teoretickým konceptům stárnutí s intelektuálním postižením. Dále je zde vymezena inkluze a její složky pojící se s …více
Abstract:
This dissertation focuses on the experiences of social workers concerning the inclusion of seniors with intellectual deterioration in institutionalized care. The theoretical part focuses on people with this disability in relation to the society. This is followed by a definition of the term deterioration both in general and in social perspectives. The theoretical part also focuses on the concept of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta