Theses 

Konkurence mezi různými typy poskytovatelů při poskytování veřejných služeb – Bc. Michaela Šoustarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Šoustarová

Bachelor's thesis

Konkurence mezi různými typy poskytovatelů při poskytování veřejných služeb

Competition between Various Types of Public Services Providers

Anotácia: Cílem bakalářské práce „Konkurence mezi různými typy poskytovatelů při poskytování veřejných služeb“ je zmapování konkurence na trhu brněnských mateřských škol. První tři kapitoly práce se zabývají teoretickým rámcem veřejného sektoru a veřejných služeb, konkurence a následně také vzdělávacího systému v České republice, zejména předškolních institucí. Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány jednotlivé instituce poskytující předškolní vzdělávání. Poslední část práce pak vyhodnocuje a porovnává formy konkurence mezi jednotlivými typy mateřských škol a dopady na jednotlivé instituce.

Abstract: The aim of the bachelor thesis “Competition between Various Types of Public Services Providers” is to map out the competition in the Brno kindergarten service sector. The first three chapters concentrate on the theoretical part of the public sector and public services, the competition and furthermore the educational system in the Czech Republic (especially in preschool institutions). The fourth chapter includes analyses of the individual institutions providing preschool education. The last chapter evaluates and compares forms of competition among individual types of kindergartens and their impact on such institutions.

Kľúčové slová: Veřejný sektor, veřejné služby, konkurence, mateřská škola, public sector, public services, competition, kindergarten

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 3. 2019 19:56, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz