Bc. Michaela Šoustarová

Bakalářská práce

Konkurence mezi různými typy poskytovatelů při poskytování veřejných služeb

Competition between Various Types of Public Services Providers
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Konkurence mezi různými typy poskytovatelů při poskytování veřejných služeb“ je zmapování konkurence na trhu brněnských mateřských škol. První tři kapitoly práce se zabývají teoretickým rámcem veřejného sektoru a veřejných služeb, konkurence a následně také vzdělávacího systému v České republice, zejména předškolních institucí. Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány jednotlivé …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “Competition between Various Types of Public Services Providers” is to map out the competition in the Brno kindergarten service sector. The first three chapters concentrate on the theoretical part of the public sector and public services, the competition and furthermore the educational system in the Czech Republic (especially in preschool institutions). The fourth chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia