Theses 

Analysis of intensity and extensity of firm development – Bc. Inna Makoveeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Inna Makoveeva

Diplomová práce

Analysis of intensity and extensity of firm development

Analysis of intensity and extensity of firm development

Anotace: Tato práce bude věnována analýze intenzivních a extenzivních faktorů rozvoje společnosti. Diplomová práce se zaměří na inovativní technologie v oboru inženýrství technologie. Na základě dostupných údajů, mám v plánu provést analýzu ekonomického vývoje společnosti Tesla Motors, stejně jako zjistit na základě výsledků,jestli má smysl pro zvýšení a posílení těchto technologií. To je důvod, proč ve své práci budu popisovat využití finančních zdrojů podniku, které mohou ovlivnit průběh intenzivního a extenzivního rozvoje firmy.

Abstract: This work will be devoted to the analysis of intensive and extensive factors of development of the company. Diploma thesis will focus on innovative technologies in the field of engineering technology. Based on the available data, I plan to make the analysis of the economic development of the company Tesla motors, as well as to understand if according to the results, you can determine whether it makes sense to increase and enhance these technologies. That is why in my work I will describe the use of financial resources of the enterprise, which can influence the course of intensive and extensive development of the company

Keywords: Intensive factors, extensive factors, innovative technologies, annual report, Tesla Motors, internal forces, external forces, development factors, technological progress, growth.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šimon Mastný, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz