Světlana Holešinská

Bakalářská práce

Statistické modelování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace

Statistical modeling and evaluation of economical indicators and working of organization
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení stávající finanční situace vybrané společnosti a podání návrhů na její zlepšení. Teoretická část popisuje metody finanční analýzy, zkoumané ekonomické ukazatele a statistické metody popisu časových řad. Analytická část se zabývá finanční a statistickou analýzou ekonomických ukazatelů. V závěru práce jsou podány návrhy na zlepšení finanční situace analyzovaného podniku …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on assessing the current financial situation of the selected company and submission of proposals for its improvement. The theoretical part of the thesis describes the methods of financial analysis, the examined economic indicators and the statistical methods of describing the time series. The practical part deals with financial and statistic analysis of economic indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting