Stanislav Polách

Diplomová práce

Konstrukční návrh pohonu napínacího zařízení pásového dopravníku s hydraulickým pohonem

Design of Tension Device Drive of Belt Conveyor with Hydraulic Drive
Anotace:
Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh pohonu napínacího zařízení pásového dopravníku s hydraulickým pohonem. V první části navrhnu pásový dopravník podle normy pro zjištění napínací síly. Dále provedu návrh a kontrolu bubnu napínacího zařízení a také hřídele. Nakonec budu řešit schéma hydraulického obvodu a zvolím hydromotor a hydrogenerátor pro požadované hodnoty.
Abstract:
Thesis is about Design of Tension Device Drive of Belt Conveyor whit Hydraulic Drive. In first part is design belt conveyor according norm for finding tension force. Next part check tension force of cylinder and shaft. Final part solves hydraulic circuit and choose hydraulic motor and hydro generator according task.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Horst Gondek
  • Oponent: Jan Šamárek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava