Bc. Zuzana RAŠKOVÁ

Master's thesis

Turistická atraktivita a financování aktivit cestovního ruchu v mikroregionu Království

Tourist Attractiveness and Financing of Tourism Activities in the Micro-region Království
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení turistické atraktivity mikroregionu Krá-lovství a způsobu, jakým jsou aktivity cestovního ruchu financovány. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou a zvláštní pozornost je věnována návrhovým opatřením. V teoretické části je proveden průzkum literárních pramenů a jsou zde zpracovány teore-tické poznatky týkající se turistiky a cestovního ruchu …more
Abstract:
This thesis is focused on the tourist attractiveness and how activities are financed tourism development in the micro-region Království. The work is dividend into theoretical and practical, and particular attention is paid to design measures. In the theoretical part of the surveyed literature and are processed by theoretical knowledge of tourism. These findings are then used in the practical part, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012
Accessible from:: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Veronika Hubáčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RAŠKOVÁ, Zuzana. Turistická atraktivita a financování aktivit cestovního ruchu v mikroregionu Království. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control