Bc. Zuzana RAŠKOVÁ

Master's thesis

Turistická atraktivita a financování aktivit cestovního ruchu v mikroregionu Království

Tourist Attractiveness and Financing of Tourism Activities in the Micro-region Království
Anotácia:
Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení turistické atraktivity mikroregionu Krá-lovství a způsobu, jakým jsou aktivity cestovního ruchu financovány. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou a zvláštní pozornost je věnována návrhovým opatřením. V teoretické části je proveden průzkum literárních pramenů a jsou zde zpracovány teore-tické poznatky týkající se turistiky a cestovního ruchu …viac
Abstract:
This thesis is focused on the tourist attractiveness and how activities are financed tourism development in the micro-region Království. The work is dividend into theoretical and practical, and particular attention is paid to design measures. In the theoretical part of the surveyed literature and are processed by theoretical knowledge of tourism. These findings are then used in the practical part, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zverejniť od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. Veronika Hubáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAŠKOVÁ, Zuzana. Turistická atraktivita a financování aktivit cestovního ruchu v mikroregionu Království. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control