Bc. Stanislav BELLAN

Bakalářská práce

Charitatívna organizácia, jej PR a mediálne aktivity

Disabled Children's Fund of Slovakia - Konto Bariéry (Bariéry Account) PR and media activities
Anotace:
Mapovanie PR a mediálnych aktivít Konta Bariéry Detského fondu Slovenskej republiky v rokoch 1999 {--} 2005. Získané finančné príspevky v jednotlivých rokoch. Vzťah medzi mediálnymi kampaňami a výškou získaných príspevkov. Prílohy {--} vývoj vizuálnej komunikácie mediálnych kampaní.
Abstract:
Survey of PR and media activities of Disabled Children's Fund of Slovakia - Konto Bariéry (Bariéry Account) at 1999 {--} 2005. Annual report of the raised funds. Relation between media campaignes and amount of the raised funds. Supplements {--} progress of visual communication of media campaignes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2006
Zveřejnit od: 15. 5. 2006
Identifikátor: 549

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Radim Bačuvčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BELLAN, Stanislav. Charitatívna organizácia, jej PR a mediálne aktivity. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.