Bc. Valentýna Weissmannová

Diplomová práce

Internet věcí – kultura sdílení v době nových médií

Internet of Things – Sharing Culture In The Era New Media
Anotace:
Vynálezem, který umožnil přelom ve způsobech nejen získávání a uchovávání, ale především v možnostech sdílení a masového šíření informace, je internet. Nacházíme se ve věku síťové společnosti. Síťová společnost se zásadně proměňuje ve své vnitřní struktuře. Mění své hodnoty a svá společenská uspořádání. Digitální sítě umožňují vysokou míru participace na chodu světa, avšak nerovným přístupem k technologiím …více
Abstract:
The technology, which has enabled a breakthrough in ways of not only obtaining and preserving, but above all in the possibilities of sharing and spreading information, is the Internet. We are in the age of the network society. The network society is fundamentally transformed in its internal structure. It changes its values and social arrangements. Digital networks allow a high degree of participation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Adam Franc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma