Bc. Veronika Hanáčková

Diplomová práce

Vliv bilingvismu na vývoj teorie mysli

The effect of bilingualism on the theory of mind
Anotace:
Tato práce se zabývá vztahem mezi bilingvismem, exekutivními funkcemi a vývojem teorie mysli. Předpo-kládalo se, že bilingvismus pozitivně ovlivňuje vývoj exekutivních funkcí a tím stimuluje rychlejší vývoje teorie mysli. Byly ověřovány hypotézy, že bilingvní děti dosahují vyšší úrovně teorie mysli, inhibiční kontroly a pracovní paměti, než děti mluvící pouze jedním jazykem. Vzorek tvořilo 116 dětí …více
Abstract:
This elaboration deals with the relationship between bilingualism, executive function and theory of mind development. It was expected that bilingualism has positive effect on executive functions development and this may stimulate faster theory of mind development. The sample consists of 116 children (57-69 months old), who were divided into three groups according to their language. Bilingual group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií