Mgr. Sylvie Kropáčová, Ph.D.

Disertační práce

Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou

Effects of intensive dance-motion intervention on cognitive functions of healthy seniors and patients with mild cognitive impairment
Anotace:
Úvod: Aerobní fyzická aktivita se ukazuje být efektivním preventivním a potencionálně terapeutickým nástrojem kognitivního deficitu ve stáří. Tanečně-pohybová aktivita nabízí multikomponentovou stimulaci kognitivních funkcí a tím i potenciální benefit oproti jiným druhům sportovních aktivit. Cílem výzkumu je ověřit efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence (TPI) na kognitivní funkce zdravých seniorů …více
Abstract:
Introduction: Aerobic physical activity appears to be an effective preventive and potentially therapeutic tool for cognitive deficits in elderly. Dance-movement activity offers multi-component stimulation of cognitive functions and thus possibly advantageous over other types of sports activities. The aim of the research is to investigate the effect of intensive dance-movement intervention (DMI) on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: PhDr. Kamila Hozová, Ph.D., doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta