Markéta Kuchtíková

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán u pacienta s diabetem mellitem 2. typu

Medical rehabilitation plan for a patient with type 2 diabetes mellitus
Anotace:
Bakalářská práce na téma Léčebně-rehabilitační plán u pacienta s diabetem mellitem 2. typu se skládá ze tří částí. V první časti je teoreticky popsáno onemocnění diabetes mellitus se zaměřením na diabetes mellitus 2. typu. V druhé části je nastíněn komplexní pohled na léčbu diabetu mellitu 2. typu a jsou zde popsány možnosti léčebné rehabilitace zahrnující léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii …více
Abstract:
The bachelor's thesis with the topic of medical rehabilitation plan for a patient with type 2 diabetes mellitus consists of three parts. The first part theoretically describes the disease diabetes mellitus with a focus on the type 2 diabetes mellitus. The second part outlines a comprehensive view of treatment of type 2 diabetes mellitus. This part also describes the possibilities of medical rehabilitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta