Markéta Kuchtíková

Bachelor's thesis

Léčebně-rehabilitační plán u pacienta s diabetem mellitem 2. typu

Medical rehabilitation plan for a patient with type 2 diabetes mellitus
Abstract:
Bakalářská práce na téma Léčebně-rehabilitační plán u pacienta s diabetem mellitem 2. typu se skládá ze tří částí. V první časti je teoreticky popsáno onemocnění diabetes mellitus se zaměřením na diabetes mellitus 2. typu. V druhé části je nastíněn komplexní pohled na léčbu diabetu mellitu 2. typu a jsou zde popsány možnosti léčebné rehabilitace zahrnující léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii …more
Abstract:
The bachelor's thesis with the topic of medical rehabilitation plan for a patient with type 2 diabetes mellitus consists of three parts. The first part theoretically describes the disease diabetes mellitus with a focus on the type 2 diabetes mellitus. The second part outlines a comprehensive view of treatment of type 2 diabetes mellitus. This part also describes the possibilities of medical rehabilitation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta