Bc. Lenka Štáblová

Bakalářská práce

Aktivní politika zaměstnanosti, její právní úprava a role úřadů práce

Active labour policy, legal regulations and Bureau of Labour
Anotace:
V bakalářské práci popisuji aktivní politiku zaměstnanosti a její nástroje. Věnuji se zde stručně historii aktivní politiky zaměstnanosti a následně popisu jejich jednotlivých nástrojů. Dále zde hovořím o postavení úřadu práce a agentur práce. Rozdíly mezi těmito dvěma institucemi a podrobně jsem se pak zaměřila na postup jednotlivých institucí při přijetí uchazeče o zaměstnání do jejich registru a …více
Abstract:
The work describes an active employment policy and its instruments. This part deals with a brief history of active employment policy, and then describes their individual instruments. Furthermore, there talking about the employment status and employment agencies. The differences between these two institutions and in detail, I then focus on the procedure of individual institutions in receipt of job seekers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. Eva Kadlecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní