Mgr. Bc. Simona Kubičková

Bakalářská práce

Řízení vztahů s dodavateli

Supplier relationship management
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem „Řízení vztahů s dodavateli“ se zabývá problémem výběru dodavatelů a zejména jejich hodnocením v konkrétním podniku. Cílem práce je analýza nákupní strategie podniku v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů, zhodnocení stávajícího systému výběru a hodnocení dodavatelů a navržení jeho případných změn. Nejdříve je provedena analýza stávajícího systému. Na základě jejího …více
Abstract:
This bachelor’s thesis named as “Supplier relationship management” is concerned with problem of suppliers' selection and particularly their evaluation in a factual company. The goal of this thesis is analysis of purchase strategy in sphere of supplier-customer relations in the company, review of current system suppliers' selection and system of suppliers' evaluation and proposition of their possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management