Theses 

Financial Analysis of the PetroChina Company Limited – Jiaqi Zhou

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Jiaqi Zhou

Bachelor's thesis

Financial Analysis of the PetroChina Company Limited

Financial Analysis of the PetroChina Company Limited

Abstract: The aim of the bachelor thesis is evaluation of financial position of PetroChina limited using the selected financial analysis methods and pyramidal decomposition of return on equity.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is evaluation of financial position of PetroChina limited using the selected financial analysis methods and pyramidal decomposition of return on equity.Theoretical part discribes the concept of this selected the financial analysis method.In practical part financial position of PetroChina Company Limited is described using methods of financial analysis.

Keywords: Financial analysis, PetroChina financial ratio, Analysis common-size analysis, Decomposition of ROE

Keywords: Financial analysis, PetroChina financial ratio, Analysis common-size analysis, Decomposition of ROE

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Karolina Lisztwanová
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 04:29, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz